Анатолій Ситніков Ситніков Анатолій Борисович

Завідувач лабораторії техногенної гідрогеології
Інституту геологічних наук НАН України

українська версія
русская версия
english version

Лабораторія створена на базі відділу, заснованого в 1983 р., її завідувачем є доктор геолого-мінералогічних наук, професор, лауреат Премії ім. В.І. Вернадського НАН України (1987 р.) та Державної премії (2004 р.) Анатолій Борисович Ситніков.

Наукова спрямованість лабораторії – розробка наукових основ довгострокового прогнозування та регулювання оптимальним водно-сольовим режимом геологічного середовища в умовах інтенсивної господарської діяльності.

Об’єктом досліджень є активна зона водообміну, яка включає водоносні горизонти підземних вод господарсько-питного призначення і насичено-ненасичені вологою грунти приповерхневого шару землі, а також поверхневі, атмосферні та біологічного походження води. Ефективність досліджень була підтверджена їх апробацією в межах осушувальних земель Українського Полісся, зрошувальних територій півдня України та Рівнинного Криму, Саратівського Заволжжя, Узбекистану, Казахстану, а також підтоплених та забруднених територій міських агломерацій (м.м. Києва, Одеси, Тули, Ашгабата) і крупних промислових об’єктів, зокрема, радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основні теоретичні та методичні досягнення лабораторії пов'язані з:

Проведені дослідження відображені в таких публікаціях:

  1. А.Б. Ситников. Динамика влаги и солей в почвогрунтах зоны аэрации. – К.: Наук. думка, 1986. – 150 с.
  2. А.Б. Ситников. Водная равновесная и неравновесная миграция веществ (радионуклидов) в почвогрунтах. – К.: Фітоцентр, 2003. – 168 с.
  3. А.Б. Ситников, Ю.Г. Головченко, К.Д. Ткаченко. Гидрогеологическая станция Феофания: многолетние исследования и результаты. – К.: 2003. – 200 с.

Created 19 May 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top